Meidän tavoiteemme

SAARIJÄRVEN KOKOOMUKSEN STRATEGIA 2025

1. ARVOT

 • Usko yksilön kykyyn ottaa vastuu omasta elämästään sekä avoimuus ja rehellisyys.
 • Politiikka perustuu rakentavaan yhteistoimintaan.
 • Kunnan ohjaavana voimana on vastuullisen markkinatalouden edellytysten kehittäminen.
 • Hallintoelimien päätettäväksi tulevat asiat on hyvin valmisteltuja ja perusteltuja.

2. MISSIO

Saarijärven Kokoomus toimii kunnallispoliittisena vaikuttajana, joka luo edellytyksiä sellaiselle markkinatalouteen perustavalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä Saarijärvellä.

3. SAARIJÄRVEN VISIO


 • Kaupungin menot on mitoitettu vastaamaan kaupungin tuloja.
 • Kaupungin talousarviossa lakisääteiset menot ja omassa harkinnassa olevat menot esitellään erillään toisistaan.
 • Varhaiskasvatus, koulutoimi, terveydenhoito ja vanhushuolto on järjestetty lain säätämässä laajuudessa ja ne toimivat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
 • Nuorison työuran alkukynnys on tehty matalaksi yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.
 • Saarijärvi on neljän vuoden päästä Keski-Suomen paras kunta yrittää, asua, opiskella ja oleilla.

4. STRATEGISET VALINNAT

 • Kunta luo edellytyksiä yritystoiminnalle käyttämällä kunnallisten palvelujen tuotannossa ja hallinnossa ulkopuolisia palvelutuottajia silloin kun se on taloudellisesti järkevää.
 • Kunta kilpailuttaa ostopalvelunsa ja materiaali- ja tarvikehankintansa siten, että aitoa kilpailua yrittäjien kesken syntyy ja että uusille yrittäjille syntyy mahdollisuuksia osallistua kilpailuun. Paikkakunnan yritysten elinvoimaisuuden ja kunnan verotulojen turvaamiseksi kaupungilta edellytetään, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti tarjouskilpailuihin.
 • Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöastetta on nostettu ja tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttu.
 • Kuntaliitosasioissa pääsuuntana on Äänekoski.
 • Kaupungin johto panostaa tosissaan työilmapiirin, työmotivaation ja tuottavuuden parantamiseen.

Liity jäseneksi

Vastuullista toimintaa ja hyviä päätöksiä kaikkien saarijärveläisten hyväksi. Jäsenmaksu on 2021 50€ vuodessa. Jäseneksi voi liittyä joko ottamalla yhteyttä yhdistykseme puheenjohtajaan tai suoraan Kokoomuksen nettisivuilla ( kokoomus .fi)

Vastuullisia päätöksia ja toimintaa Saarijärveläisten hyväksi.